Iratokat foglalt le a rendőrség az ajkai óvodákban

Az ajkai városi óvoda öt tagintézményében kutatott a rendőrség iratok után – közölte a város szocialista polgármestere pénteken az MTI-vel. A Fejér megyei rendőrség megerősítette, hogy szerdán iratokat foglaltak le az óvodában, de a nyomozás érdekeire való hivatkozással további részleteket nem közölt. Schwartz Béla, Ajka polgármestere elmondta, az óvodavezető tájékoztatta arról, hogy az öt tagintézményben a rendőrök elsősorban munkaügyi iratokat foglaltak le; a rendőrség a polgármestert nem tájékoztatta arról, milyen feljelentés alapján nyomoznak.
Bővebben…

A közoktatásról szóló törvény alapfogalmai

Alapszolgáltatás: az óvodai foglalkozás, az iskola, a kollégium által – e törvény alapján – ingyenesen biztosított tanórai és tanórán kívüli foglalkozás, a logopédiai és a dyslexia-megelőző foglalkozás, a mindennapos testedzés, a rendszeres egészségügyi felügyelet, a tanítás kezdete előtti és az étkezés alatti felügyelet, továbbá az iskolában, kollégiumban térítési díj fizetési kötelezettség mellett biztosított tanórai és kollégiumi foglalkozás;
Bővebben…

Az óvoda működésének néhány higiénés feltétele

Takarítás: Az óvoda minden helyiségében (rendeltetésének megfelelően) naponta nedves, illetve fertőtlenítő takarítást kell végezni. A takarítást úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek napirendjét ne zavarja. Nem szabad a helyiséget akkor takarítani, mikor abban gyermekek tartózkodnak. A felmosórongyokat minden használat után ki kell mosni, és tisztán (a veszélyes készítményeket kivéve) a takarítóeszközökkel és -szerekkel együtt kell tárolni az erre kijelölt zárt helyen. A foglalkoztatók szőnyegeinek rendszeres tisztítását és fertőtlenítését biztosítani kell. Különös gondot kell fordítani a konyha takarítására, fertőtlenítésére. Más takarítóeszközt (vödör, felmosó-, illetve lemosóruha) kell használni a konyhai és mást az egyéb helyiségekben. Havonta portalanítani kell a falakat és a mennyezetet. Az ablakokat az óvodai év megkezdése előtt, majd legalább negyedévenként meg kell tisztítani. Le kell mosni az ablakkereteket és az ajtókat is. Félévente el kell végezni a világítótestek és buráik tisztítását. Rendben kell tartani a bejáratot és az udvart is (azaz a sport- és pihenőterületet). Az udvari szeméttárolók rendszeres ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni kell. Az intézményben szükség szerint, de évente legalább egyszer rovar- és rágcsálóirtást kell végeztetni a 18/1998. (VI. 3.) NM-rendeletben leírtak szerint, olyan időpontban, amikor a gyermekek nem tartózkodnak az óvodában. Tiszta óvodában könnyen megvalósítható a gyermekek higiénés szemléletének kialakítása, a tisztaság igényére való nevelés. 
Bővebben…

Két kérdés – két válasz

Egy intézményben a főállású pedagógus óráinak száma nem éri el a kötelező minimumot, ezért a munkáltató részmunkaidős foglalkoztatást ajánl fel neki, melyhez a munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosítása szükséges.
Bővebben…